• De jeugd van de kindernevendienst

  • Dominee Baan in gesprek met de kinderen

  • Vol van aandacht...

  • Interactie!

  • Gezellig aan de koffie.

  • Luisteren naar elkaar.

  • Lachen met elkaar!

  • Lichtschilderij met een positieve boodschap

Copyright 2017 - Binary Options Australia -

Welkom!

Van harte welkom op de website van de Protestantse Gemeente Zoutkamp! U vindt hier informatie over allerlei activiteiten die vanuit onze gemeente georganiseerd worden. U bent van harte welkom om deel te nemen, ook als u geen lid bent van onze gemeente.

Heeft u na uw bezoek aan onze web site nog vragen: stel ze gerust! Op deze website vindt u diverse manieren om contact met ons op te nemen. En natuurlijk bent u altijd welkom tijdens onze kerkdiensten op zondag.

Wereldgebedsdag 3 maart

Op vrijdag 3 maart is het Wereldgebedsdag. De viering uit de Filippijnen heeft als thema 'EERLIJK!?' In onze regio wordt de wereldgebedsdag gehouden in het Ontmoetingscentrum in Ulrum, Schapenweg 4. De viering begint om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur is de deur open en staat de koffie klaar. U bent van harte welkom!

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar Janny van Wieren-Miske, tel. 0595-401342. www.wereldgebedsdag.nl.

 

Zeer geslaagde Kerk-School-Gezinsdienst

Op 29 januari 2017 vond de Kerk-School-Gezinsdienst plaats. Dominee Baan had samen met de leerlingen en ouders van de Ichthusschool een prachtige dienst voorbereid. Het thema van deze dienst had te maken met een rekensom: twee plus vijf. Bij aanvang van de dienst vroeg de dominee wat de uitkomst van deze som was. Alle volwassenen dachten het goede antwoord eenvoudig te kunnen geven, maar de kinderen wisten wel beter en riepen luidkeels in koor: TWEE PLUS VIJF IS ONTELBAAR! Dit thema was door de kinderen op verschillende manieren uitgewerkt.KSG2017 pepermunt

Groepen vijf en zes brachten de wonderbaarlijke vermenigvuldiging en het delen op prachtige wijze voor het voetlicht. De kinderen verzamelden de door hen meegebrachte perpermunten in een doos. Ze bleken bij lange na niet genoeg meegebracht te hebben om uit te kunnen delen aan alle aanwezigen in de kerkdienst, want de kerk zat helemaal vol! Maar op wonderlijke wijze bleven de kinderen uitdelen uit de doos, totdat echt iedereen een pepermunt had ontvangen!

Daarna konden we genieten van enkele sketches van groep zeven en acht over delen. Justin betrok op interactieve wijze de gemeente bij de uitvoering door aan enkele aanwezigen op de man af te vragen wat men vond van de acties van de toneelspelers.

Na de preek was het de beurt aan de groepen een tot en met vier. Onder prachtige begeleiding van Anne-Sofie (piano), Mirthe (gitaar) en juf Trijntje (gitaar) zongen de kinderen "Kijk eens om je heen".KSG2017 muziek

Tegen het eind van de dienst werd er op feestelijke wijze een cheque uitgereikt aan een vertegenwoordiger van het Lilianefonds. Met de cheque van bijna € 900 kan het Lilianefonds kinderen met een beperking buiten Nederland helpen met bijvoorbeeld goede protheses, maar ook door voor hen het schoolgeld te betalen. Het bedrag was het eindresultaat van een talentenveiling die gehouden werd tijdens de startzondag van de Protestantse Gemeente te Zoutkamp.

We kijken terug op een hele feestelijke dienst! Leerlingen, leerkrachten, en ouders van de Ichtusschool: hartelijk bedankt voor de medewerking aan de organisatie ervan! Foto's van deze dienst zijn hier te vinden!

Leesrooster voor de 40-dagen tijd

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil je daarbij helpen met het digitale leesrooster van debijbel.nl. Meld je aan en laat je door de evangelist meenemen naar het leven, de dood en de opstanding van Jezus.
In het evangelie volgens Marcus draait het steeds om één vraag: Wie was hij? En aan wie maakt hij zijn identiteit bekend? Regelmatig zie je in Marcus mensen kijken naar Jezus, zonder dat ze begrijpen wie hij werkelijk was. Maar soms is er een moment van openbaring, en zien mensen iets van de nieuwe wereld waarin Jezus koning is.
Het leesrooster van debijbel.nl neemt je tijdens de veertigdagentijd mee door het Marcus-evangelie. Vanaf 1 maart tot en met Eerste Paasdag (uitgezonderd de zondagen) ontvang je per e-mail een bijbeltekst en toepassing. Je kunt daarbij eenvoudig doorklikken naar meer informatie en leessuggesties op debijbel.nl.
Lees in veertig dagen het evangelie volgens Marcus van a tot z, en ontdek ‘het geheim dat de wereld moet weten’.
 
Je kunt je nu inschrijven voor het digitale leesrooster via het formulier op debijbel.nl.

Sirkelslag Young 2017

Sirkelslag 2017

Op vrijdag 3 februari deed de jeugd van Zoutkamp weer mee aan het spel Sirkelslag Young, een spannende online wedstrijd tussen meer dan 450 teams in het hele land. Het thema van dit jaar was Sterk & Dapper en sluit aan bij de 40-dagentijd campagne van Kerk in Actie. Vanuit de Nieuwe Kerk en het Anker streed de Zoutkamper jeugd mee om de prijzen: kaartjes voor de familiefilm 'Storm - Letters van vuur' die sinds 19 januari in de bioscoop draait of de 2e prijs: voor iedere deelnemer een dvd van de film Oorlogsgeheimen. Maar voor de Zoutkamper jeugd gold bovenal het plezier dat ze hadden die avond, want meedoen is belangrijker dan winnen. Dat bleek ook wel in de loop van de avond. Vol enthousiasme werden de opdrachten uitgevoerd en er werd goed gescoord. Zo werd de maximale score gehaald bij het onderdeel waarbij ze in een half uur tijd in het dorp zoveel mogelijk producten voor de voedselbank op moesten halen en ondertussen een paar jeugdleden een doos moesten pimpen om de producten in te doen (zie foto). Ook de uiteindelijke score loog er niet om. Van de ruim 450 teams die vanuit het hele land meespeelden, is onze jeugd met 461 punten geëindigd op de 17e plek. Een resultaat om trots op te zijn!

Volgend jaar zijn we vast en zeker weer van de partij

Algemene informatie over het spel vind je op http://www.sirkelslag.nl/young

Hoe protestants ben jij?

Op 31 oktober 2016 was in de Protestantse Kerk in Nederland de start van het jubileumjaar ' 500 jaar Protestantisme'. Ter gelegenheid hiervan is de Nationale Protestantentest gelanceerd. Hoe protestants ben jij? Deze test is online in te vullen op www.nationaleprotestantentest.nl.