• De jeugd van de kindernevendienst

  • Dominee Baan in gesprek met de kinderen

  • Vol van aandacht...

  • Interactie!

  • Gezellig aan de koffie.

  • Luisteren naar elkaar.

  • Lachen met elkaar!

  • Lichtschilderij met een positieve boodschap

Copyright 2017 - Binary Options Australia -

Welkom!

Van harte welkom op de website van de Protestantse Gemeente Zoutkamp! U vindt hier informatie over allerlei activiteiten die vanuit onze gemeente georganiseerd worden. U bent van harte welkom om deel te nemen, ook als u geen lid bent van onze gemeente.

Heeft u na uw bezoek aan onze web site nog vragen: stel ze gerust! Op deze website vindt u diverse manieren om contact met ons op te nemen. En natuurlijk bent u altijd welkom tijdens onze kerkdiensten op zondag.

Hoe protestants ben jij?

Op 31 oktober 2016 was in de Protestantse Kerk in Nederland de start van het jubileumjaar ' 500 jaar Protestantisme'. Ter gelegenheid hiervan is de Nationale Protestantentest gelanceerd. Hoe protestants ben jij? Deze test is online in te vullen op www.nationaleprotestantentest.nl.

Rudolf Huizenga 25 jaar organist

Zondag 30 oktober werd de Avondmaalsdienst onderbroken en werd organist Rudolf Huizenga gevraagd even achter het orgel weg en naar voren in de kerk te komen. Dit om aandacht te schenken aan zijn 25-jarig jubileum als organist van de Protestantse Gemeente Zoutkamp. 

Jan van Wieren memoreerde dat Rudolf Huizenga, die in Kollum woont, 25 jaar geleden op aanraden van een oom naar Zoutkamp werd gehaald om de samenzang in de dienst te begeleiden. “Ik kon wel orgelspelen”, aldus Huizenga na afoop van de dienst, “maar samenzang begeleiden was toch wat anders. In het begin heb ik wel eens gedacht, begeleid ik nu de gemeente of begeleidt de gemeente mij? Maar dat wende ook al gauw.” Vanaf het begin is hij nu al 25 jaar tot ieders tevredenheid organist in Zoutkamp en hij doet dat met veel plezier. Voorzitter van de kerkenraad Andries Postma overhandigde hem vervolgens het cadeau, een stander van twee orgelpijpen met een prachtig bloemstuk. Ook kreeg hij een envelop met inhoud en voor zijn vrouw een boeket bloemen. Dit alles kwam als een volslagen verrassing voor Huizenga, die het naar eigen zeggen al wel vreemd vond dat zijn familie ook in de kerk aanwezig was. Hij nam de felicitaties blij verrast in ontvangst, waarna hij gauw zijn vertrouwde plek weer opzocht. Op de orgelbank om de samenzang te begeleiden.