• De jeugd van de kindernevendienst

  • Dominee Baan in gesprek met de kinderen

  • Vol van aandacht...

  • Interactie!

  • Gezellig aan de koffie.

  • Luisteren naar elkaar.

  • Lachen met elkaar!

  • Lichtschilderij met een positieve boodschap

Copyright 2019 -

Cursus Geloofsverdieping najaar 2019

Door de werkgroep gemeenteopbouw, bestaande uit ds. Segger, Ida Mollema, Rinze Mook en Ina IJsinga wordt een cursus Geloofsverdieping voorbereid van drie avonden. Binnenkort meer over de inhoud.
De avonden kunnen los van elkaar gevolgd worden. Noteer de data alvast in uw agenda. Woensdag 30 oktober, 13 november en 20 november van 20.00-21.30 uur in 't Anker.