• De jeugd van de kindernevendienst

  • Dominee Baan in gesprek met de kinderen

  • Vol van aandacht...

  • Interactie!

  • Gezellig aan de koffie.

  • Luisteren naar elkaar.

  • Lachen met elkaar!

  • Lichtschilderij met een positieve boodschap

Copyright 2020 -

Kindernevendienstproject Veertigdagentijd en Pasen 2020

De paarskaars brandt, zo weten wij
God maakt het licht voor jou en mij.
Hij maakt een eind aan je verdriet,
want Hij vergeet de mensen niet.
 
Wat gaan we doen?
We gaan vanaf zondag 1 maart samen met de kinderen op weg naar Pasen. Dit doen we dit jaar met verhalen uit het boek Exodus, vanuit het thema: ‘Een teken van leven’. God bevrijdt, zelfs uit de donkerste nacht. Als we bidden en om elkaar denken, laten we elkaar zien: ook voor jou is er een teken van leven! Hierover praten en knutselen we met de kinderen.
 
Wat gaat u ervan merken?
Een prachtig groot opengeslagen boek ziet u voorin de kerk. Het boek volgt het Oecumenisch leesrooster, dus de kinderen werken met dezelfde verhalen als de volwassenen. Nadat het projectlied is gezongen nemen de kinderen het boek mee naar de kindernevendienst, na afloop zetten ze het weer terug. Op 5 april maken de kinderen een traditionele Palmpasen-stok. Meer details over het project hoort u tijdens de start op 1 maart en de afsluiting op 12 april. 
 
Hartelijke groet van Marjan, namens de kindernevendienstleidsters