• De jeugd van de kindernevendienst

  • Dominee Baan in gesprek met de kinderen

  • Vol van aandacht...

  • Interactie!

  • Gezellig aan de koffie.

  • Luisteren naar elkaar.

  • Lachen met elkaar!

  • Lichtschilderij met een positieve boodschap

Copyright 2020 -

Kerk zijn in Corona-tijd

Ook de kerk van Zoutkamp heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Wij volgen hierbij het advies van het RIVM en de PKN Nederland. Gelukkig zijn de basisscholen weer volledig aan de slag en zijn de jongeren weer aan het sporten. Ook op andere terreinen zijn de Corona-maatregelen enigszins versoepeld. Maar ten aanzien van de kerkgang blijven de mogelijkheden echter nog zeer beperkt. Dat betekent dat wij tot 1 september nog steeds niet zullen samen komen in kerkdiensten. Hieronder een overzicht van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de normale gang van zaken:

  • De kerkdiensten van 14, 21 en 28 juni zullen online worden uitgezonden. Deze zijn op de normale manier te beluisteren via het internet, de kerkomroep app, of de kerktelefoon. Daarnaast zullen deze diensten live worden uitgezonden via onze Facebook pagina.
  • De dienst op zondag 21 juni is een bijzondere dienst: dan worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd. Het liefst zouden we dit natuurlijk vieren te midden van de gehele gemeente in een feestlijke, volle kerk. Maar dat is onder de huidige omstandigheden helaas niet mogelijk. Op dit moment bekijkt de kerkenraad hoeveel personen (o.a. gezinsleden en familieleden van de voorgedragen gemeenteleden) de dienst fysiek bij kunnen wonen. Houdt de nieuwsbrief en de website in de gaten voor de laatste informatie!