Copyright 2020 -

Agenda

Eredienst 27 januari, 9.30 uur
Voorganger: mw. J. Prins-Pestoor, Winsum
Ouderling van dienst: Andries Postma
Diaken: Hennie Homan
Lector: Janny
Organist: Rudolf Huizenga
Beamer: Klazina
Koster: fam. Van Wieren
Kind van dienst: 
Kindernevendienst: 
Oppasdienst: Janny van Wieren
Lied voor de dienst: EB 241: 1, 2 en 3
Collecte: 1e Kerk, 2e JOP jeugdwerk, 3e Werkgroep jeugd
Locatie Nieuwe Kerk