Copyright 2019 -

Agenda

Eredienst 21 april, 1e Paasdag, ds. A.W. Baan

Voorganger: ds. A.W. Baan, we vieren het Paasfeest met muzikale bijdrage van Eerdze van de Riet (piano) en Esther Miske (zang)

Ouderling van dienst: Gerdo de Boer
Diaken van dienst: Marten de Boer
Koster: Irene Postma
Organist: Sjaak de Wind
Beamer: Ina
Lector: Dieneke
Kind van dienst: Yne
Kindernevendienst: Marieke Bos
Oppasdienst: Greetje Zijlstra
Lied voor de dienst: EB 122: 1,2,3,4
Collectes: 1e kerk; 2e KIA Paascollecte; 3e werkgroep eredienst
Locatie Nieuwe Kerk