Copyright 2019 -

Agenda

Eredienst 28 april, 9.30 uur

Voorganger: pastor A. Van Aarle, Langeraar

Ouderling van dienst: 
Diaken van dienst: Klaas Beukema
Koster: Arjen van der Leest
Organist: Sjaak de Wind
Beamer: Cor Peter
Lector: Janny
Kind van dienst: Simon
Kindernevendienst: Anke
Oppasdienst: Greetje Zijlstra
Lied voor de dienst: EB 140: 1,2,3,
Collectes: 1e diaconie; 2e werkgroep pastoraat; 3e kerk
Locatie Nieuwe Kerk