Copyright 2020 -

Agenda

Eredienst 15 sept. 9.30u., ds. Van Beijeren
Voorganger: ds. Van Beijeren, Roden
Ouderling van dienst: Klaas Beukema
Diaken: Rudmer Veenwijk
Lector: Ina
Organist: Rudolf Huizenga
Beamer: Klazina (geruild)
Koster: Lammert Bolt
Kind van dienst: Anne-Sofie
Kindernevendienst: Marjan
Oppasdienst: Dirkje Nienhuis
Lied voor de dienst: LvdK 377: 1 en 3
Collecte: 1e Kerk, 2e KIA Zending, 3e werkgroep beamer
Locatie Nieuwe Kerk