Copyright 2020 -

Agenda

Eredienst 13 okt. 9.30, ds. J. Dorst
Voorganger: ds. J. Dorst, Nijmegen
Ouderling van dienst: Pieter Hoekstra
Diaken: Sjoukje Tjoelker
Lector: Nelly
Organist: Sjaak de Wind
Beamer: Erik de V.
Koster: Irene Postma
Kind van dienst: Anne-Sofie
Kindernevendienst: Marjan
Oppasdienst: Marieke Bos
Lied voor de dienst: LvdK 467: 1, 3 en 4
Collecte: 1e Kerk, 2e KIA Werelddiaconaat, 3e werkgroep pastoraat
Locatie Nieuwe Kerk