Copyright 2020 -

Agenda

Eredienst 23 febr. 9.30u. ds. Bijl
Voorganger: ds. S.W. Bijl, Groningen
Ouderling van dienst: Carin
Diaken: Hennie
Lector: Nelly 
Organist: Rudolf Huizenga
Beamer: Cor Peter
Koster: fam. Van Wieren
Kindernevendienst: Marjan
Kind van dienst: -
Oppasdienst: Janny van Wieren
Lied voor de dienst: EB 478: 1,2,3
Collecte: 1e Kerk, 2e PKN diaconaat, 3e kerkblad
Locatie Nieuwe Kerk