Copyright 2020 -

ANBI informatie

De Protestantse gemeente te Zoutkamp heeft, net als alle kerken die aangesloten zijn bij de PKN, een ANBI status. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij als kerkelijke gemeente en diaconie online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Deze informatie vindt u op deze pagina .

In de onderstaande documenten vindt u:

  • Informatie over onze kerkelijke gemeente
  • Informatie over onze werkgroep diaconaat
  • Het meest actuele beleidsplan van onze gemeente
  • De plaatselijke regeling van onze gemeente