Copyright 2024 -

Doopbediening

Doopaanvragen graag tenminste twee weken voor de zondag waarop de Heilige Doop bediend zal worden bij uw predikant, scriba of wijkouderling.