Copyright 2020 -

De kerkdiensten voor de komende tijd:

Kerkdiensten

Eredienst Dankdag 19.30u, ds. M. Langenburg
Voorganger: ds. M. Langenburg, Middelstum, Dankdag
Ouderling van dienst: 
Diaken: Hennie Homan
Lector: -
Organist: Sjaak de Wind
Beamer: Ina
Koster: fam. Van Wieren
Lied voor de dienst: EB 426
Collecte: 1e Kerk, 2e diaconie, 3e werkgroep eredienst
 
Het is fijn om alle gemeenteleden te betrekken bij deze dienst. 
Dat kan in de vorm van iets van de oogst te brengen naar de kerk op zondag 3 november (na de ochtenddienst) of op dinsdag 5 november tussen 16.00 en 18.00 uur.
Helpt u mee om er weer een prachtige oogsttafel van te maken?
Na afloop van de dankdienst, waarvoor we u van harte uitnodigen, gaan we delen van alle goede gaven die door u zijn binnengebracht.
Ook is er dan een themabijeenkomst in het Anker.
Locatie Nieuwe Kerk