Copyright 2020 -

De kerkdiensten voor de komende tijd:

Kerkdiensten

Eredienst 1 dec. 9.30u. ds. R. Renooij, Drachten
Voorganger: ds. R. Renooij, Drachten, 1e Advent
Ouderling van dienst: Nathalie v.d. Bleek
Diaken: Sjoukje Tjoelker
Lector: Nelly
Organist: Sjaak de Wind
Beamer: Hans
Koster: Irene Postma
Kindernevendienst: Marjan de Boer
Kind van dienst: Anne-Sophie
Oppasdienst: Marga Klunder
Lied voor de dienst: LvdK 118: 1, 2
Collecte: 1e Kerk, 2e diaconie, 3e werkgroep beamer
Locatie Nieuwe Kerk