Copyright 2020 -

De kerkdiensten voor de komende tijd:

Kerkdiensten

Eredienst 15 dec. 9.30 u., ds. Pieterman
Voorganger: ds. K.G. Pieterman, Niekerk, 3e Advent
Ouderling van dienst: Gerdo de Boer
Diaken: Hennie Homan
Lector: Marga
Organist: Rudolf Huizenga
Beamer: Klazina
Koster: fam. Van Wieren
Kindernevendienst: Martha de Boer
Oppasdienst: Janny van Wieren
Lied voor de dienst: NLB 441: 1,10
Collecte: 1e Kerk, 2e diaconie, 3e onderhoud gebouw