Copyright 2019 -

Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad is samengesteld uit gemeenteleden, gekozen door de gemeente. Vergaderingen van de kerkenraad vinden plaats één keer in de twee maanden op de eerste woensdag, in de kerkenraadskamer van de nieuwe kerk, tenzij anders aangegeven. Toegang voor belanghebbenden is er elke vergadering om 20.30 uur.

De samenstelling van de kerkenraad is als volgt:

Voorzitter br. A. Postma 401872
     
Ouderlingen    
Wijk 1 (a + b) br. A. en zr. R. Postma-Koning 401872
Wijk 2 (a + b) zr. N. van der Bleek 402939
Scriba br. P. Hoekstra 401636
Jeugdouderling br. J. en zr. A. Smit-Klunder 401025
Ouderling-kerkrentmeester br. J. van Wieren (voorz.) 401342
Ouderling-kerkrentmeester br. G. de Boer 06-17252105
     
Er zijn twee vacatures voor wijkouderling
     
Diakenen    
Wijk 1 a br. R. Veenwijk 06-21860365
Wijk 1 b br. R. Mook 401556
Wijk 2 a zr. H. Homan 402912
Wijk 2 b br. M. de Boer 572593
     
Predikant    
  ds A.W. Baan 06-25062693
     
Moderamen    
preases br. A. Postma 401827
scriba br. P. Hoekstra 401799
ouderling br. J. van Wieren 401342
predikant ds A.W. Baan 06-25062693
     

De wijkindeling kunt u hier vinden.