Copyright 2024 -

Profiel van de Protestantse Gemeente Zoutkamp

Onze gemeente bestaat uit een kleine 400 leden, en is in 2005 ontstaan uit een fusie van de gereformeerde en de hervormde gemeente in Zoutkamp.

Tot juli 2019 was ds. Ariaan Baan uit Winsum voor 50% aan onze gemeente verbonden. Op dit moment zijn wij vacant.
Ds. G. Segger uit Winsum is van juli 2019 tot juli 2020 voor 8 uur per week invalkracht (tijdelijke predikant) van onze gemeente. 

We kerken voornamelijk in de nieuwe kerk. Deze is ruim 40 jaar oud en erg functioneel. In het bijgebouw Het Anker vinden veel (dorps)activiteiten plaats. De oude (van oorsprong Hervormde) kerk is overgedragen aan de stichting "Oude kerk Zoutkamp" en wordt nog voor enkele diensten gebruikt.

Elke zondagochtend vindt er een eredienst plaats in onze gemeente. In de zomer worden onze diensten veel bezocht door recreanten van het Lauwersmeergebied. We maken in onze kerk gebuik van een beamer. In onze diensten gebruiken we het nieuwe Liedboek en zingen we ook graag uit de Evangelische Liedbundel.

We mogen ons verheugen in de aanwezigheid van een (groot) mannenkoor. Er zijn 2 goede en enthousiaste organisten. De kerkenraad biedt een goede mix van oud en jong en ze is erg actief. Daarnaast zijn er gespreksgroepen, is er het jeugdwerk en een bijbelstudiegroep. 

Theologisch gezien zijn we ‘middle of the road.’ We zijn de enige kerk in het dorp (plusminus1200 inwoners). Onze gemeente is lid van de Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied en we organiseren op 1e Pinksterdag tijdens de Pinksterfeesten in het dorp (Vlaggetjesdagen) een concert op het feestterrein bij de binnenhaven.