Copyright 2023 -

Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied

Onze gemeente is lid van de Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied. VKRW Lauwersoog organiseert elke zomer zeven zondagen diensten en sing-ins in de Witte Tent aan het Noordergat te Lauwersoog.

Gestreefd wordt vanuit de gemeente een afgevaardigde in het bestuur te hebben.

Op dit moment is dat zr. Ina IJsinga-Koning, zij is secretaris van de vereniging. Informatie over de vereniging vindt u op www.vkrwlauwersoog.nl en op facebook