Copyright 2024 -

Werkgroep Jeugd

De werkgroep jeugd wordt aangestuurd door de jeugdouderling (vacature), die tevens het contact tussen de werkgroep en de kerkenraad onderhoudt. De werkgroep bestaat verder uit vrijwilligers die betrokken zijn bij de oppasdienst, de kindernevendienst en de clubs.

Iedere zondag, behalve in de zomervakantie, is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. De kindernevendienst werkt met materiaal van ‘Kind op Zondag’ https://www.kindopzondag.nl/.
Ook is er deze zondagen een ‘Kind van dienst’, het kind van dienst zit bij de kerkenraad en helpt bij de collecte. Voor de dienst voert het kind van dienst samen met de koster een aantal taken uit, zoals het aansteken van de Paaskaars, klaarzettten glas water voor de dominee, etc. Wil jij ook kind van dienst zijn? Meld je dan aan bij Marjan de Boer.
Aanspreekpunt voor de kindernevendienst en kind van dienst is Marjan de Boer, tel. 577211.

Elke zondag is er oppasdienst voor de kleinsten. Het aanspreekpunt hiervoor is Martha de Boer.

Het beleidsplan van het Jeugdwerk kunt u hier downloaden.