Copyright 2024 -

Werkgroep Pastoraat

De werkgroep pastoraat is verantwoordelijk voor de pastorale zorg in onze gemeente. De gemeente is onderverdeeld in 4 pastorale eenheden (wijken). De wijkouderlingen worden in hun pastorale taak bijgestaan door wijkmedewerkers.
Er zijn een aantal vacatures voor wijkonderling. Gemeentezijn is ook omzien naar elkaar. In voorkomende gevallen kan men ook voor zichzelf of voor een ander gemeentelid, contact opnemen met de wijkouderling of wijkmedewerker. De contactgegevens vindt u hier.

Indeling wijken:

Wijk 1 Wijk 2 Wijk 3 Wijk 4
Buitenaf Schoolstraat Wilhelminastraat Prins Berhardstraat
Zonnehuis De Marne Spuistraat Churchillweg Beatrixstraat
De Twaalf Hoven Reitdiepskade H.J. Siccamastraat De Schuit
Winkheem Kerkstraat De Schans De Snik
De Wiede Grijpskerk Sluisweg Havenstraat Hunsingokade
  Dorpsplein H. Doornbosweg Margrietstraat
  S.H. Woldringhstraat Verbindingsweg De Garnaal
  Julianastraat    
  Werfstraat    
  Grachtstraat    
  Marnestraat    
  Panserweg    
       
Wijkmedewerkers: Wijkmedewerkers: Wijkmedewerkers: Wijkmedewerkers:
Janny van Wieren Klaasje Jongeling Trijn Postma  Aly Knol
Dirkje Nienhuis Riepko Zuidema Reini Feitsma  Trijn Mollema
Wijkouderling: Wijkouderling: Wijkouderling: Wijkouderling:
Carin de Wind-Tammens Tineke Kamstra Nathalie van der Bleek Nellie Bolt-Kramer