Copyright 2024 -

Werkgroep Gemeenteopbouw

Naast het vormings- en toerustingswerk door de Vrouwengespreksgroep, de jeugdcatechese en het clubwerk is er de werkgroep gemeenteopbouw. Deze werkgroep bestaat momenteel uit ds. Segger, Rinze Mook, Ida Mollema en Ina IJsinga. Vanuit deze werkgroep worden avonden georganiseerd om dieper in te gaan op geloofsvragen of bepaalde thema's.

Geloofsverdieping
In het najaar van 2019 is drie keer een avond Geloofsverdieping gehouden.